ముల్లు పొయ్యి కత్తొచ్చె….

Wednesday, November 23, 2022

“లే అమ్మా! సురేష్ పది సార్లు ఫోన్ చేసాడిప్పటికే” నెమ్మదిగా నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తోంది శారద. “అమ్మా ,, ఎన్ని సార్లయినా చెయ్యనియ్యి నువ్వూ ఎత్తకసలు. ఇంక అతనికీ నాకూ ఏ సంబంధమూ లేదు!! ” విసుగ్గా అటు తిరిగి పడుకుంది దివ్య. “అమ్మూ ,ఏమైందిరా బంగారూ, ” అంటూ ఆందోళనంగా దివ్యని లేపి కూచోబెట్టింది శారద. సురేష్ బంగారం లాంటి పిల్లాడు, పిల్లలు పుట్టడం లేట్ అయితే దివ్య ని ఎవరూ ఏమీ అనకుండా తనే డాక్టరుకి చూపించుకుని ఒళ్ళు తగ్గించమన్నారని డయిటింగు చేస్తూ “10కిలోలు తగ్గితే చాలు పిల్లలు ఖాయం” అంటుంటాడు సరదాగా.. అంత మంచి పిల్లవాడిని తప్పు పట్టడమెలా అని సందేహించింది శారద. “పోనీ ఫోన్ చేసి రమ్మను బాంగారు, మల్లె పువ్వుల్లాంటి ఇడ్లీ వేసి పెట్టి, నాన్నని మాట్లాడమంటా” అంది. “చీ ఆ పేరెత్తకు, వాటి నించే గొడవలు మొదలయ్యాయి,, ముష్టి ఇడ్లీ .. ఆ డాక్టర్ననాలి. పొద్దున్నే 1ప్రొటీనుకి 2కార్బొహైడ్రేట్లు కలిపి తినాలని అమెరికా పరిశోధించి చెప్పిన విషయం మన తాతలనాడే కనిపెట్టారు ఇడ్లీ రూపంలో. Home made idlee evereyday, keep the doctor away అంటూ సోది కబుర్లు చెప్తాడు. రోజూ వేస్తా, ప్లేట్లో పెట్టిన రోజు 8 లాగిస్తాడు, ఒకవేళ, క్యాబ్ వచ్చి , నేను ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోతే, అన్నీ అలానే ఉంచుతాడు, గొడవచేస్తే 3... ప్లేట్లో పెట్టిస్తే 8 తినేవాడు పెట్టకపోతే 3 తినడమెందుకో తెలుసా అమ్మా? 4 వ ఇడ్లీ తింటే ఆ రేకు కడగాల్సి వస్తుందని.. 3 తిని వదిలేసిన రేకు ఎండిపోయి రాత్రి వచ్చాక కడగలేక చేతులు పడిపోతున్నాయి. నేనేమైనా పనిమనిషినా? నేనూ పని చేస్తున్నా తన లాగే" వెక్కుతూ చెప్పింది దివ్య. “ఓస్ అంతేనా.. అమ్ముకుట్టీ, నీకొక మందపాటి గిన్నె, 100 గ్లాస్కో పంచె ముక్కలూ ఇస్తాను.. గిన్నెలో నీళ్ళు పోసి, ఆ కాటన్ బట్ట దానికి కట్టి వాసినపోలె వేసుకుని సగం సగం తినండి.. ఆ క్లాత్ ని ఏరోజుకారోజు బయట పడెయ్.. అమ్మమ్మ అలాగే వేసేది . పిచ్చితల్లి! ఈ కాస్తకే విడిపోతారా ఎవరైనా.”. అంది ప్రశాంతంగా. ఈ లోపు వంటింటి అటక మీద చప్పుడొచ్చి అటు వెళ్ళారిద్దరూ.. రామయ్యగారు నిచ్చెనెక్కి అటక మీదనించి ఏదో కవరు తీసుకుని కిందకి దిగారు. “అప్పుడెప్పుడో శ్రీధరన్నయ్య అమెరికా నించి తెచ్చాడమ్మా, మన ఇంట్లో మైక్రో ఓవెన్ లేదని తెలియదనుకుంటా.. పైన పడేసి మరచిపోయా, ఇప్పుడు ఆఫీసు నించి లోపలికొస్తూ వెనక కాళ్ళు కడుక్కుంటుంటే, కిటికీ లోంచి అమ్మా, నువ్వూ మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు వినబడ్డాయి.. ఇది గుర్తొచ్చింది.”. “అదేంటి నాన్నా”” అని ప్యాకెట్ విప్పింది దివ్య..చిన్న చదరం పెట్టెలో 3 ఇడ్లీ రేకులు.. చిన్నగా ముద్దొచ్చేలా. “ఈ డబ్బాలో నీళ్ళు పోసి , పిండి వేసి మైక్రో ఓవెన్లో పెట్టేస్తే చాలు.. పది నిమిషాల్లో మల్లెల్లాంటి ఇడ్డెన్లు రెడీ,కడగడం కూడా సులువు..డబ్బా పైనున్న 3 ఇన్స్ట్రక్షన్ లూ చూపిస్తూ నవ్వుతూ అన్నారు తరువాతసోఫాలో కూచుంటూ.., “చిన్నమ్మా, చిన్న విషయాలకి యువత విడిపోతున్నారని పేపర్లో చదివినప్పుడు అర్థంకాలేదు, కానీ ఇంత చిన్నవిషయాలకి కూడా విడిపోవచ్చని అర్థం అయ్యింది ఇప్పుడే,, అమ్మ తనలా కష్ట పడద్దని నిన్ను ఒక్క పని ముట్టుకోకుండా గారాబంగా పెంచిందే కానీ, ఆ గారాబం ఇలా చిన్న విషయాలని పెద్దగా చెయ్యడానికి కాదమ్మా.. నిజమైన కష్టం వచ్చినప్పుడు అమ్మా, నేనూ నీకు ఎప్పుడూ అండగా నిలబడతాము.. కానీ చిన్న సమస్యలకి నీ జీవితం నించే కాదు, పది మంది నించి పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి.. సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా విడిపోవడం పరిష్కారం కాదమ్మలూ అన్నారు.. “సారీ నాన్నా.. ఏదో విసుగులో తొందర పడ్డాను...మరి ఇలా అంట్లు తోమే విషయంలో అరుణక్కకి విడాకులిప్పియ్యలేదూ రఘు పెద్దనాన్న” అంది అమాయకంగా.. “అలా పెద్దవాళ్ళు ఆజ్యం పొయ్యడం వల్ల చాలా జీవితాలు కూలుతున్నాయమ్మా.. మళ్ళీ చెప్తున్నా పెద్ద సమస్యలకి అమ్మా, నాన్న తప్పకుండా వెనక ఉండాలి.. చిన్న వాటికి సర్ది చెప్పాలి.. పో, సురేష్ కి ఫోన్ చెయ్యి రమ్మని.. అమ్మ తెల్లటి చందమామ లాంటి.... “ “నాన్నోయ్.. చాలు బాబోయ్.. ఇంక ఆపెయ్..ఓ ..ఓ... అర్థమయ్యింది.. చందమామలాంటి తెల్లని వాసినకుడుము వేసి చూపిస్తుందనేగా.”. నవ్వుతూ ఫోన్ అందుకుంది దివ్య.. “సారీ అత్తయ్యా, నాకు ఇడ్లీ రేకులు కడగడం బధ్ధకం. కానీ దివ్య కోసం ఇప్పటి నించీ నేనే కడుగుతా” అన్నాడు వస్తూనే సురేష్... “అబ్బే, అక్కరలేదు.. ముల్లు పొయ్యి కత్తొచ్చె ఢాం ఢాం ఢాం,” వాసినకుడుము ప్లేట్లో పెట్టి చేతికిస్తూ అంది దివ్య.. హాయిగా నవ్వుకున్నారు, అమ్మా నాన్నా..

0 వ్యాఖ్యలు: