డోంట్ కాల్ మి బేబి ఎనిమోర్

Wednesday, November 23, 2022

మాకు చిన్నప్పటి నుంచీ రేడయోలో విన్న పాటలని మాకున్న భాషా పరిఙ్ఞానంతో అర్థం చేసుకని పాడడం ఇష్టం. మా ఇంట్లో తెలుగు పాటలేకానీ పక్కింటీ మామీగారింట్లో వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి హిందీ తప్ప వినే వాడు కాదు. పక్క పక్కనే గడపలున్న మూడు వాటాల ఇల్లు. ఉన్న రెండేసి గదుల్లో వాళ్ళు ఆరుగురు పిల్లలు మేమేడుగురమూ. ..ఇంట్లో కంటే ఇంటిముందున్నట్టే ఎక్కుప గుర్తు. మా పెద్దన్నయ్య పెళ్ళి లో సరదాగా పాడడం కోసం 'ఏమమ్మో జగడాల వదినమ్మో' పాట నేర్పించారెవరో నాకూ మా చెల్లికీ.. ఆ పాట నేర్పతున్నప్పుడు పోగైన గుంపులో వాళ్ళ వదినలు పెళ్ళవగానే ఎలా విడిపోయిందీ చెప్పుకున్నారు సందర్భానుసారంగా... అవన్నీ 7, 8 ఏళ్ళ వయసులో కాస్తకాస్తే అర్థం అయీఅవకుండా ఉండేవి. ఈలోపు ఫూలోంకా తారోంకా సబ్ కా కెహనా హై.. ఏక్ హజారోమే మేరీ బెహనా హై.. సారీ ఉమంగ్ హమే సంగ్ రెహనాహై పాట వినిపిస్తుండేది పక్కింట్లో. మేము పాడినప్పుడు అర్థం అయినదేమనగా.." పూలకీ నక్షత్రాలకీ వాటివాటి కష్టాలుంటే ఉంటాయి. నాకు మాత్రం వెయ్యి మంది చెల్లెళ్ళున్నారు. సారీ వుమెన్ (sorry women) నేను వాళ్ళతో కలిసుండాలి..నీతో రాలేను" .అని. ఎంత చక్కని అన్నగారు! "విడిగా పోదాము చల్ మోహన రంగా " అని భార్య అంటే చెల్లెళ్ళనొదిలి రానుపొమ్మన్నాడన్నమాట.. గురు సాక్సాక్ పరబ్రహ్మ... అంటూ తనలా కాకుండా గురూగారు స్కూలుకెళ్ళేటప్పుడు రెండేసి సాక్సులు వేసుకుంటాడని టీకా తాత్పర్యాలు చెప్పే మా అక్క కూతురికి ఇన్ని తెలివితేటలెక్కడినుంచొచ్చాయని చుట్టాలన్నప్పుడు మా అక్క నావైపు సీరియస్ గా చూసేదెందకో!!!!..ఒట్టండీ నేను నేర్పలేదు. నాకు దొరికేవారందరూ ఇంతే... మా అత్తగారింట్లో పిల్లలు (అత్తయ్య గారి సిబ్లింగ్స్) పక్కనే ఉన్న సినిమా హాల్లో విని పాడిన సినిమా పాట అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ ట. పాటేంటంటే " రాజారావూ ఊఊఊఊ అప్పారావూ ఊఊఊఊ". గుర్తు పట్టేసారా..ఆవారాహూ ఊఊఊఊ..... మా ఇల్లు రెండేగదులు కాబట్టి మా పెద్దన్నయ్య కుటుంబం 500 మీటర్ల దూరంలో ఉండేవారు. మా నాన్న పొద్దున్నే ఆఫీసుకి వెళ్లే టప్పుడు పిల్లలని చూసి వెళ్ళేవారు. ఇంటి చుట్టూ పెద్ద నీళ్ళ గుంటలుంటాయి కాబట్టి.. బుజ్జి తల్లిని బయటికి పంపద్దని చెప్పి ఆఫీసుకి బయల్దేరారొకరోజు. 10నిమిషాలయ్యాక ఎవరూ చూడకుండా ఇంట్లోంచి బయటకొచ్చి ఒక అరమైలు దూరంలో ఉన్న తాతని పిలుస్తూ వెంబడిస్తోంది పాపాయి. అనుకోకుండా వర్షం మొదలయింది. నేను ఇంకో వైపు నించి వస్తూ తాతా తాతా అని పిలుస్తూపోతున్న పిల్ల ని చాటుగా చూస్తున్నా. కొద్ది దూరం పరుగులాంటి నడకతో ఏడుస్తూ వెంబడించిన రెండేళ్ళ బుజ్జాయి వర్షం పెద్దదవడంతో వెనుదిరిగి ..గాలి మానలో మాననీటిలో అని విచారంగా సిటువేషనల్ సాంగ్ పాడుతూ పోతుంటే ..ఆ దృశ్యం 30 ఏళ్ళయినా పచ్చబొట్టులా ఉండిపోదూ!!! మాబుజ్జిది తాను LKG చదువుతోంది కాబట్టి బినాపాయెల్కేజీ( LKG) భజే గుంఘురూ అని పాడినప్పుడు మదిఅరలో ఎప్పటికీ ఆ ఎల్కేజీ మువ్వలు గలగలమంటూ ఉండిపోవూ!! "దూరానదూరాన సారాదీపమనీ"...".నీయానతే లేకున్నచో విడలేను ఓ పిరికోడా" అనీ.."ఆరనిజ్వాలాల దాహము సుడిగాలిలోన నా గాయము" అనీ "తానేమారెనా నాన్నేమారెనా" అనీ .. ".చెలియా దక్కమ్మా బంద్ హై మోటర్కార్" అనీ "పగలేవెన్నెల జగమే ఊయల మదిలో ఊయలకే కన్నులుంటే "అనీ..... మనకొచ్చిన పదాలు పెట్టేసి స్నేహితులతో కలిసి చేసిన బృందగానాలకి ఎల్లలేవీ!!!. ఇక్కడకొచ్చిన కొత్తల్లో పనిచేసిన చోట జోయాన్ అనే కొలీగ్ విడాకులు తీసుకున్నప్పుడు పాప బాధ్యత తండ్రికిచ్చిందిట కోర్టు.. నిర్దేశించిన సమయాల్లో తప్ప పాపని చూడ్డానికీ మాట్లాడడానికీ అవకాశంలేదుట. ఒకసారి ఉండలేక పాప తల్లికి ఫోన్ చేస్తే పాప తండ్రి ఫోన్ లాక్కుని ఇంకోసారి పాపని ఫోన్ చెయ్యమంటే పోలీస్ కి కంప్లయింట్ చేస్తా అన్నాడని ఏడుస్తూ చెప్పింది. ఆ అమ్మాయి చెపుతుంటే కన్నీరాగలేదసలు. ఆ తరువాత నేను ఆఫీస్ మారాను. స్టాఫ్ చాలా కొద్ది మంది. ఎవరి పనులు వాళ్ళు తీసుకుపోతారు. మాటామంతీ ఉండదు. ఫోన్ కంపెనీ వినిపించే పాటలు వస్తూ ఉంటాయి సన్నగా..అదిగో అప్పుడు విన్న పాట dont call me baby anymore...పల్లవి మాత్రమే తెలుసు నాకు. జోయాన్ ని తలచుకుంటూ, తల్లీబిడ్డల కథ అన్వయించుకుంటూ దుఖంతో వింటూ ఉండేదాన్ని ఆ పాట వచ్చినప్పుడల్లా!. ఒకరోజు ఆ పాట పాడుతూ పనులుచేసుకుంటున్న నన్ను చూసి పిల్లలు.."అమ్మా ఈ పాటెలా తెలుసు నీకు" అని ఆశ్చర్యపోయాను. ఆఫీసు లో వస్తున్నప్పుడు పల్లవి మాత్రం క్యాచ్ చేసాననీ ఈ పాట చాలా నచ్చేసిన కారణం వెనకున్న రెబెక్కా..జోయాన్ ల కథ చెప్పేసా బాధ పడుతూ. అది విని పడి పడి నవ్వుతున్న పిల్లలిద్దరినీ గద్దించాను...బాధ విలువ తెలియట్లేదని. వాళ్ళు నవ్వాపుకుంటూ "అమ్మా అది పాప కోసం కాదు ఆ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ కోసం పాడుకునే పాట" అని అన్నారు పకపకలాడుతూ!... "మరి బేబీ అంటుందెవరినీ" అంటున్న నా అమాయకమైన మొహం చూసి "ఇంక నవ్వలేము బాబోయ్" అంటూ బయటకెళ్ళారు సాకర్ బాల్ తన్నుకుంటూ .....

0 వ్యాఖ్యలు: