పంచాంగం

Thursday, July 30, 2015

22 ఏళ్ళ నించీ (దాదాపు నేను పుట్టినప్పటి నించీ అన్నమాట) ప్రతి సంవత్సరం పంచాంగ శ్రవణం చేస్తున్నా. ఇంటి దగ్గరే వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి లెండి. అప్పట్లో  టీవీ లూ అవీ లేవుగా అదే కాలక్షేపం. 

అందరకీ ఏమో కానీ నాకెప్పుడూ ఆదాయం 0 వ్యయం 34 అని వచ్చేది. చిన్న పిల్లని కదా సంపాదించడం లేదు మరి పవుడర్లకీ, గోరింటాకు కీ ఆ మాత్రం ఖర్చు సహజమే అనుకునేదాన్ని. పెళ్ళయ్యాక లెక్క మారలేదు కానీ పరుసు మారింది. మా అయ్యవారి పర్సు బదులు ఆయనగారి పర్సు.. ఆహ్ పోనీలే అనుకున్నా. 


ఈ ఆదాయ వ్యాయాలకి తోడు  రాజ పూజ్యం 1, అవమానం 15 అని ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు పెద్దగా అవేంటో అర్థం అయ్యేవి కావు కానీ  కొంచెం లోక జ్ఙానం వచ్చాక .."చ.. ఇన్నేళ్ళుగా అవే రిసల్ట్సా!! దేవుడా కొంచెం తిరగెయ్యొచ్చుగా" అని వేడుకున్నా. మిస్టర్ పెళ్ళాం సినెమా ఎన్నిసార్లు చూసాడో ఆయనకీ మాంచి తెలివితేటలొచ్చేసాయి. యీ సారి ఆదాయం 1 వ్యయం 15 కాగా రాజపూజ్యం 0, అవమానం 34 అని వచ్చింది.. ప్చ్ ప్చ్..