ప్రవేశ పరీక్ష

Saturday, October 22, 2011

నిన్న పాత పుస్తకాలు తిరగేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడొ అంతర్జాలంలో చదివి చాలా చాలా నచ్చి ప్రింటు చేసి  పెట్టుకున్న కొన్నిఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నలు కనిపించాయి.
ఇవి చదివితే నేను 10వ తరగతి అయిపోయాక వ్రాసిన ఒక ప్రభుత్వ క్లరికల్  పరీక్షలోని కొన్ని జెనరల్ నాలెడ్జి ప్రశ్నలు కూడ గుర్తొచ్చాయి...ఆ పరీక్ష అయ్యాక ఆ ప్రశ్నలు తలుచుకుని ఎంత నవ్వుకున్నామో...!!! ఆ పేపర్ అప్పట్లో తిరుపతిలో లీక్(????) అయ్యిందని ఆ పరీక్ష క్యాన్సిల్ కూడా చేసారులెండి..అలా గుర్తొచ్చినవీ , ఇంటర్నెట్ లో చదివినవీ కలిపి ఇక్కడ ఇలా సరదాగా....ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇంకా మీకు గుర్తొస్తే హెల్ప్ చెయ్యరూ!!!

                                                        
                                                                ప్రవేశ పరీక్ష

Note: You can write this paper either in English or telugu or any other language you know.

Instructions:
1) ప్రతి ప్రశ్నను జాగ్రత్తగా పదేసి సార్లు చదవవలెను. 
2) ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయవలెను.
3) సమయం: 3 వారములు
4)తక్షణమే  మొదలు పెట్టవలెను.Part -1 multiple choice questions

1. "ఫ్రెంచ్" దేశస్థులు మాట్లాడు భాష యేది?
అ. ఫ్రెంచ్
ఆ. ఇంగ్లిష్
ఇ. హింది
ఈ. మళయాలం

2. బిల్ క్లింటన్ యొక్క ఇంటి పేరును తెలుపుము.
అ. బుష్
ఆ. క్లింటన్
ఇ. ఒబామా
ఈ. లింకన్
 
3. విలియం షేక్స్పియర్ కనబడినచో యేమి చేయమని అడుగుదురు?
అ. సేతు నిర్మాణము చేయమని
ఆ. పడవ నడిపించమని
ఇ. విమాన చోదనము
ఈ. నాటకము రచింపుమని


 4. పోప్ యే మతస్థుడు?(ఒక మతము మాత్రమే గుర్తించవలెను)
అ. యూదుడు
ఆ. కేథలిక్
ఇ. హిందువు
ఈ. పోలిష్5. వర్షం ఎచటి నుండి వచ్చును?
అ. భూమి
ఆ. చంద్రుడు
ఇ. సూర్యుడు
ఈ. ఆకాశము

6. అమెరికా కు ఉత్తర భాగమును యేమందురు?
అ.ఉత్తర అమెరికా

ఆ. దక్షిణ అమెరికా
ఇ. పశ్చిమ అమెరికా
ఈ. తూర్పు అమెరికా


7. Which part of America produces the most Florida oranges?
(a) New York
(b) Florida
(c) Canada
(d) Wisconsin


8. ఒక బ్రిడ్జి 120 కిలోలు మాత్రమే మోయగలదు. 120 కిలొల ఒక బండి బ్రిడ్జి మీద ఉండగా బండిలోంచి 5 కిలోల సంచీ కింద పడింది.. బ్రిడ్జీ
అ. ఉంది
ఆ. కూలిపోయింది. 


9. Can you explain Einstein's Theory of Relativity?
(a) Yes
(b) No


10. భారత దేశములో మాట్లాడు భాషల సంఖ్య ఎంత?
అ. బొచ్చెడు

ఆ. ఒకటి మాత్రమే


11. మసీదు నుండి ఏమి వినిపించును?
అ. గుడి గంటలు
ఆ. నమాజు
ఇ. క్రీస్తు సువార్త
ఈ. బుధ్ధుని బోధలు


12. ఒక చెట్టుకు వ్రేలాడుతున్న.............ని చూసి ఒక వ్యక్తి పోలిస్ స్టేషనుకు వెళ్ళెను.అతను చూచినదేమి?
అ. పండు
ఆ. శవము
ఇ. తేనె పట్టు
ఈ. పిట్ట


13. ఒక ఇంటి కి వరుసగా వైద్యుడు, లాయరు, బ్రాహ్మణుడు వచ్చారు. ఆ ఇంటిలో జరుగుచున్నదేమి?
అ. పెళ్ళి
ఆ. చావు
ఇ. అన్న ప్రాశన
ఈ. నామకరణం


14. ఆసుపత్రిలో ఒక వ్యక్తి పై తెల్లని గుడ్డ పూర్తిగా కప్పబడి యున్నది..ఆ వ్యక్తికి ఏమియైనది?
అ. ఆపరేషను
ఆ. మరణము
ఇ. మూర్చ్చ
ఈ. పడిశముPart -2 Descriptive questions

15. ఒక బస్సులో 10 మంది ప్రయాణీకులు ఎక్కి  రెండవ స్టాపులో దిగిపోయారు. బస్సులో మిగిలి ఉన్న వారు ఎవరు?

16. బాబిలోనియా నాగరికత సమయంలో విద్య ,శిల్ప కళ, న్యాయశాస్త్రము, సామాజిక పరిస్థితులను విశదంగా వివరింపుము లేక మీ పూర్తి పేరును ఆంగ్లములో వ్రాయుము.

17. గడియారము చిన్న ముల్లు 5 మీదను పెద్ద ముల్లు 12 మీదను ఉన్నప్పుడు సమయమెంత?

18. మోసెస్ ఎన్ని కమాండుమెంట్లు ఇచ్చెను? (ఇంచుమించుగావ్రాసిన చాలును )

19. ఇంగ్లాండుని పాలించిన ఆరుగురు రాజులు వరుసగా జార్గి పేర్లతో పిలువబడెను... అందు ఆరవ వాడు జార్జి-6 అయిన మొదటి 5గురు రాజుల పేర్లను వ్రాయుము.
 

20. Give the spellings of Bush, Carter and Clinton.

21. What are coat hangers used for?

22. The Star Spangled Banner is the American National Anthem for what country?


23. Explain Le Chateliers Principle of Dynamic Equilibrium OR write your father's name in CAPITAL LETTERS

24. Where is the basement in a three-storey building located?

25. What does NBC (National Broadcasting Corp.) stand for?


Part -3 Advanced Mathematics


26. ఒక రైలు ప్రతి సారి 30 నిముషములు ఆలస్యముగా వచ్చును. 5 గంటలకు రావలసిన రైలు ఇప్పుడు వచ్చినచో ..ఇప్పుడు సమయమెంత?

27. మీ చొక్కాకు ఉన్న 5 గుండీల్లోంచి ఒక గుండీ వదులయ్యింది. మీ చొక్కాకు ఉన్న మొత్తం గుండీలెన్ని?

28. మీరు పొద్దున్నొక్క సారి, మద్యాహ్నమొక్కసారి రాత్రి ఒక్క సారి భోజనము చేసారు. మీకు మళ్ళీ ఆకలి ఎప్పుడేస్తుంది?

29. ఆరు గోళీలని రాముకి సోముకి సమంగా మూడేసి చొప్పున పంచినట్లైతే రాము వద్ద ఉన్న గోళీలెన్ని?

30. If you have three apples how many apples do you have?


31. 0.0 మీటర్లలో ఎన్ని సెంటి మీటర్లు కలవు?

32. ఒక బరువు కొలమానము మీరు ఎక్కినప్పుడు 60 కిలోలు సూచించుచున్నది. మీరు దిగిన తరువాత అది ఎంత బరువు సూచించును?****పరీక్షా ఫలితాలు తెలుసుకొనుటకు పరీక్ష అయిన నాలుగు వారముల తరువాత పరీక్షాధికారిని "ఉత్తరము"న కానీ "దక్షిణ"మున కానీ కలువవలెను.మౌఖిక పరీక్షకు యీ ప్రశ్నకు సమాధానము మాత్రము తెలుసుకుని వెళ్ళిన చాలును.
1. "ఫ్రెంచ్" దేశస్థులు మాట్లాడు భాష యేది?
 

  

18 వ్యాఖ్యలు:

మాలా కుమార్ said...

ప్రశ్నాపత్రం బాగుందండి . హి హి హి :)

కృష్ణప్రియ said...

LOL. Q. 13 సమాధానం రాయటానికి కాస్త పరిజ్ఞానం ఎక్కువ కావాలేమో..

జయ said...

అయ్యబాబోయ్...నాన్నోయ్...తల్లోయ్...ఉత్తరమూకాదు, దక్షిణమూ కాదుగాని తూర్పు వైపు తిరిగేస్తనమ్మ. ఈ పరీచ్చ నాతోటవ్వది బిడ్డా. కూసింత ఓ పెభుత్వ ఉద్దోగం ఇచ్చేసినావంటే ....జోరుగా హుషారుగా బతికేస్తతీయ్....

రసజ్ఞ said...

అమ్మో ఇంత కష్టమయిన ప్రశ్నా పత్రాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదండీ! చాలా కష్టంగా ఉంది!
lol

Disp Name said...

మరీ ఫన్నీ అండీ

పోప్ యే మతస్థుడు?(ఒక మతము మాత్రమే గుర్తించవలెను)

అన్ని మతములలొ పొపులు, పాపులు ఉంటారేమొనని భయపడి ఆ బ్రాకెట్టులొ అలా రాసినట్టున్నారు !

ఒక ఇంటి కి వరుసగా వైద్యుడు, లాయరు, బ్రాహ్మణుడు వచ్చారు. ఆ ఇంటిలో జరుగుచున్నదేమి?

జురుగుచున్నదెమో తెలీదు గానీండి, జరగబొయేది మాత్రం తద్దినాలు సుమండీ

ఇందు said...

ఎన్నెలగారూఊ...నేను చాలా రోజులతరువాతా హాయిగా నవ్వానండీ మీ బ్లాగు చూసి :)))))

>>>28. మీరు పొద్దున్నొక్క సారి, మద్యాహ్నమొక్కసారి రాత్రి ఒక్క సారి భోజనము చేసారు. మీకు మళ్ళీ ఆకలి ఎప్పుడేస్తుంది??

ఇది హైలైట్ అండీఇ :))) వాడెవడండీ బాబూఊ :))

>> ఆసుపత్రిలో ఒక వ్యక్తి పై తెల్లని గుడ్డ పూర్తిగా కప్పబడి యున్నది..ఆ వ్యక్తికి ఏమియైనది?
అ. ఆపరేషను
ఆ. మరణము
ఇ. మూర్చ్చ
ఈ. పడిశము

ఇది సెకెండ్ హైలైట్ :))

వామ్మో!!! ఎక్కడ్ దొరికిందండీ బాబూ మీకిది :))))))))))

మధురవాణి said...

మీరిచ్చిన ప్రశ్నలన్నీ మా ఇంటబ్బాయ్ ని అడిగానండీ సరదాగా.. మీ ప్రశ్నలకీ, తన సమాధానాలకీ రెంటికీ కలిపి నవ్వలేక చచ్చాను. మచ్చుకి మీకొకటి చెప్తాను చూడండి.

>>>28. మీరు పొద్దున్నొక్క సారి, మద్యాహ్నమొక్కసారి రాత్రి ఒక్క సారి భోజనము చేసారు. మీకు మళ్ళీ ఆకలి ఎప్పుడేస్తుంది??

సమాధానం: పొద్దున్నకీ మధ్యాహ్నానికీ మధ్యలో, మధ్యాహ్నానికీ రాత్రికీ మధ్యలో, రాత్రికీ పొద్దున్నకీ మధ్యలో..

sabitha said...

edi deni entrance exam pinni chala intersting ga unnayi quations!!hahaha

Ennela said...

మాలా గారూ, ధన్యవాదాలండీ...మీరు నవ్వారని తెలిసి నేను తెగ హ్యాప్పీ!!!

కృష్ణ ప్రియ గారు,,అవునా కష్టం అంటారా? మీరే అలా అంటే ఎలాగండీ!సరే సరే దక్షిణట్టుకునొచ్చెయ్యండి
..చూద్దాం!

అమ్మో, జయమ్మో నీకు పెబుత్వ ఉద్దోగం ఇప్పించే పూచీ నాది..నీ వోటు, మీ ఇలాకాల వోట్లన్ని నాకే పడాల. సమజైంది గద...పోలింగ్ అయినంక నన్ను కలువు..ఆ ఆఫీసరు మనోడే...నేను చెప్త గద..నువ్వు ఫికర్ చెయ్యకు..నీ కాడ దక్షిణం తీస్కుంటనా!ఎంతైన మనం మనం ఒకటి గద!!!!(పిల్లల్ని చావగొట్టి చెవులు మూసే బ్యాచీ..అదేనమ్మా పాఠాలు చెప్పే ముచ్చట)

రసజ్ఞ గారూ, అయ్యో ఇలా అయితే కష్టమేనే !!ఉత్తరమో దక్షిణమో రెడీ చేసుకోండి మరి!!!
మీ బ్లొగ్ లో నేను కామెంటలేక పోతున్నానండీ, మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో! ఇస్తారా!?

Ennela said...

జిలేబి గారు, వామ్మో మీ కామెంటు భలేగా ఉంది..అసలు ప్రశ్నల్లో యీ జవాబులు కలిపితే బాగుంటుందేమో.//జరుగుచున్నదెమో తెలీదు గానీండి, జరగబొయేది మాత్రం తద్దినాలు సుమండీ//ఇది సూపరండీ!!...కృతజ్ఞతలండీ

అయ్యో ఇందూ, అందుకే మరి కంప్యుటర్ ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టి ఏ.పీ.పీ.ఎస్. సీ అవీ వ్రాయమనేది...
మిమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళలనుకుంటుంది ప్రభుత్వం...మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు( అమెరికాలు అవీ) ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ !!!నీ కామెంటు చూసి నేను మస్త్ ఖుష్...ఏకంగా దీపావళి చేసుకున్నా!!!

మధురా..మీ ఇంటబ్బాయి తెగ ఇంటలి"జెంట్" అబ్బా!!!!ఇదిగో సరిగ్గా ఇలాంటి క్యాండిడేట్స్నే ప్రభుత్వం వెతుకుతోంది. హీ గాట్ సెలెక్టెడ్...వెంటనే ప్రెసిడెంటుని కలవాల్సిందిగా మనవి. థ్యాంక్స్ మధురా.....మీ ఇంటబ్బయికి కూడా చదివి వినిపించినందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్సులు.
మీ ఇంటబ్బయిజవాబు అదిరిందసలు!!!! మిగిలిన ప్రశ్నలకి వారి సమాధానాలు ఓ రేంజ్ లో ఊహించేసి నేనూ నవ్వుకున్నా..వారి నాడి దొరికిపోయిందిగా!

Ennela said...

సరితలూ నీకు తెలుగు చదవడం వచ్చా...వావ్! చాలా సంతోషంగా ఉంది నువ్వు నా బ్లాగ్ చదువుతున్నందుకు..
కొన్ని ప్రశ్నలు నేను చిన్నప్పుడు వ్రాసిన ఏ.పీ.పీ.ఎస్.సీ వి. కొన్ని సరదాగా ఇంటర్నెట్ లొ చదివినవి కాపీ కొట్టా...అప్పట్లో ఆ పరీక్ష వ్రాసి జాబ్ వచ్చేసిందనే అనుకున్నా!!...ప్రభుత్వం ఆ అదృష్టానికి నోచుకోలేదు.పరీక్షకి డిలీట్ బటన్ నొక్కేసింది ..ఏంచేస్తాం!!!

జ్యోతిర్మయి said...

హాల్ టికెట్ పోగొట్టుకుని ఆలస్యంగా వచ్చాను. మళ్ళీ పరీక్ష ఎప్పుడో ఏమో?

ఆ.సౌమ్య said...

హహహహ...అమ్మబాబోయ్...నిజంగా ఇవి ప్రభుత్వ పరీక్షలో అడిగారా?....చస్తునా నవ్వలేక. ప్రతీ ప్రశ్నకి నవ్వి నవ్వి కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చాయి....పోస్ట్ కేక! :)))

HarshaBharatiya said...

Nijamga adigara???

Ennela said...

జ్యోతిర్మయి గారూ, ఒక వంద కొట్టండి హాల్ టికెట్ లేకపోయినా ఫర్లేదు..పరీక్ష రాయచ్చు. ఇది తప్పితే మళ్ళీ పదేళ్ళకే మీ ఇష్టం మరి!!

థ్యాంక్స్ సౌమ్యా, కొన్ని అడిగారులే అన్నీ కాదు.వివరాలు క్రింద వ్రాస్తున్నా.

భారతీయ గారూ 11 నుండి 15 వరకు మాత్రం నిజ్జం ఏపీపీ ఎస్ సీ ప్రశ్నలేనండీ..చాలా యేళ్ళు అయిన మూలాన అన్నీ గుర్తులేవు కానీ మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు.లెక్కలూ, క్లరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ కూడా చాలా ఈసీగా ఉండింది...మనం తెలుగు మీడియం కదా అందుకని ఇంగిలీసు మాత్తరం ఎంత బాగా వ్రాసినా ఎక్కడో చిన్న సందేహం మనసులో..
.మిగిలిన ప్రశ్నలు ఇంటర్నెట్ లో ఎవరో ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్ష అని పెట్టారు..మనం నవ్వుకోవచ్చని కాపీ కొట్టి ఇక్కడ పెట్టా

శ్రీధర్. దు said...

పార్టు -1 సమాధానాలు

1. "ఫ్రెంచ్" దేశస్థులు మాట్లాడు భాష యేది?
అ. ఫ్రెంచ్
ఆ. ఇంగ్లిష్ ✔ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిన ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మాట్లాడు భాష
ఇ. హింది
ఈ. మళయాలం

2. బిల్ క్లింటన్ యొక్క ఇంటి పేరును తెలుపుము.
అ. బుష్
ఆ. క్లింటన్ ✔ పెద్దింటి పేరు హిల్లరి, చిన్నఇంటి పేరు మోనికా
ఇ. ఒబామా
ఈ. లింకన్

3. విలియం షేక్స్పియర్ కనబడినచో యేమి చేయమని అడుగుదురు?
అ. సేతు నిర్మాణము చేయమని
ఆ. పడవ నడిపించమని
ఇ. విమాన చోదనము ✔లేకపోతె ఇంకా ఏవేవో రచించి పేపర్ వేస్ట్ చేస్తాడు. సేవ్ పేపర్ => సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్
ఈ. నాటకము రచింపుమని

5. వర్షం ఎచటి నుండి వచ్చును?
అ. భూమి
ఆ. చంద్రుడు
ఇ. సూర్యుడు ✔సూర్యుడి వలెనే నీళ్ళు ఆవిరయ్యి వర్షం వచ్చును.
ఈ. ఆకాశము

8. ఒక బ్రిడ్జి 120 కిలోలు మాత్రమే మోయగలదు. 120 కిలొల ఒక బండి బ్రిడ్జి మీద ఉండగా బండిలోంచి 5 కిలోల సంచీ కింద పడింది.. బ్రిడ్జీ
అ. ఉంది
ఆ. కూలిపోయింది. ✔పడిపోయిన సంచీలో పండ్లు ఏరుకోవడం కోసం పదిమంది వస్తారు కనుక.

10. భారత దేశములో మాట్లాడు భాషల సంఖ్య ఎంత?
అ. బొచ్చెడు
ఆ. ఒకటి మాత్రమే ✔భాషా ఒక్కసారి మాట్లాడితే వంద భాషలు మాట్లాడినట్టే

Ennela said...

శ్రీ గారూ...అయ్యబాబోయ్! అసలు మధుర గారి ఇంటబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నము ఒక జవాబు మచ్చుకి చూసి...మీరు ఇంత లేట్ అయితే ఎలాగండీ..మీ కోసం ఒక అడిషనల్ పోస్టు క్రియేట్ చేసేసాం..వచ్చి జాయిన్ అయిఫొండి..మీ జవాబులు...సింప్లీ సూపర్బ్...చూసారా తట్టుకోలేక ఎలా ఎంగిలీసు వచ్చేస్తోందొ...మీ ప్రతిభకి పార్టీ ఇయ్యాలని ఉందండీ..ఆ అన్నట్టు మంచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసాం..అక్కడే పార్టీ .వచ్చెయ్యండి...భోజనానికి మాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకండే..వచ్చెయ్యాలి...వచ్చెయ్యాలి....

kiran said...

:)))))))))))))))))))))))))
మరేమో ఫ్రెంచ్ దేశం లో ఉర్దూ మాట్లాడతారు...
హేహేహెహేహే..భలే దొరికాయి ప్రశ్నలు :)