పాలు -పంచ్

Thursday, May 26, 2011


మొన్న ఇండియన్ స్టోర్ లొ, మిల్కు మెయిడు కనిపించింది.. అ డబ్బా నన్ను టైం మిషన్ లో కొంచెం వెనక్కి తీసుకెళ్ళింది..... మీరూ నా వెంట రండి..మళ్ళీ జాగర్తగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దింపే పూచీ నాది.
మా చెల్లి పుట్టినప్పుడు యేదో పెద్ద యెత్తున ఉద్యమం జరుగుతోంది .ఊళ్ళో చాలా వస్తువులతో పాటు పాలు కూడా దొరికేవి కావుట. అలా మొదలయింది పాల-పంచ్..నాన్న గొల్లభామ మార్కు పాల డబ్బాలు తెచ్చేవారుట..నాకప్పుడు రెండవ ఏడు. విషయాలన్నీ తెలియవు గానీ..ఆ గొల్లభామ మార్కు పాల డబ్బా పైనున్న ప్లాస్టిక్ మూత తీసాక ఒక పలుచటి సిల్వర్ ఫాయిల్ కొంచెంగా తెరచి అమ్మ మొదట నా చిన్ని అర చేతిలో కొన్ని చుక్కల కండెన్స్డ్ పాలు వేసేది..ఆ వాసన , ఆ రుచినాకు అమృతం తో సమానం.
 
మా ఇంటి పక్కనే గొల్ల మల్లమ్మ గారింట్లో  చాలా పాడి..కానీ వాళ్ళింటి పాలన్నీ వాళ్ళ మిఠాయి దుకాణానికి వెళ్ళిపోతాయి..దాంతో మూల మలుపుకి అవతల ఉన్న మల్లా రెడ్డి గారి బావి మీద   రాం రెడ్డి తాత దగ్గర పాలు రాతం పెట్టించుకుంది అమ్మ. మల్లా రెడ్డి గారు మా రామ్రెడ్డి తాత కి అన్న కొడుకు...ఇద్దరూ   పక్క పక్కనే పాలు పోస్తారు..ఎవరి ఖాతాలు వాళ్ళవి.  ఎవరికీ వారు అన్ని గేదెల పాలు (+నీళ్ళు)  కలిపి అందరికీ పోస్తారు. నాన్నతెల్లవారి 5 కల్లా అక్కడుండి..భక్తి రంజని మొదలయ్యే సమయానికి ఇంటికి వచ్చేవారు.
సాయంత్రం అన్నయ్యలలో ఎవరికి కుదిరితే వాళ్ళు అక్కడికెళ్ళి పాలు తేవాలి..'అన్నా నేను వస్తా' అని వెంట పడి వెళ్ళడం..అక్కడ పాలు తీసే దాకా మల్లా రెడ్డి గారి  చిన్న తువ్వాయితో ఆడు కోవడం, సాయంసంధ్యలో పెద్ద పెద్ద కుండల్లో తీసి ఉంచిన పాలల్లో అమ్మ చెప్పిన వినాయక చవితి కథలో లా చంద్రుడు కనిపిస్తాడేమో, అని వెతికి వెతికి చూడ్డం..అన్న సైకిలు తొక్కుతున్నప్పుడు పాల చెంబు పట్టుకోవడం, కొండొక చోట  (అంటే కొండ దగ్గర టర్నింగులో ) బ్యాలన్సు తప్పి సగం   పాలు పారపోయడం ..ఆ రోజుకి  ఇంట్లో పాల-పంచ్.అమ్మ యేమీ అనదు. అన్నయ్య తిడుతుంటే, పోనీలే ఒలికి పోయిన వాటి కోసం బాధ పడి ఏం లాభం, రేపటి నుంచీ నడిచి వెళ్ళండి అనేది..ఏదో ఒక్క సారి అనుకునేరు...ఇది షరా మమూలు లాంటిదన్నమాట.

 కొన్ని రోజులకి, రామ్రెడ్డి తాత పాడిని అమ్మేస్తున్నా అని ప్రకటించేసాడు..మల్రెడ్డి గారివన్నీ  ధనికుల ఖాతాలు...రామ్రెడ్డి తాత- పేదల పాల దాత..మల్రెడ్డి గారు పెద్ద/పేద   కుటుంబాల వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడరు..పాల వేట ప్రారంభం అయింది...డవుటన్ బజార్ నించి  ఆసామీ (అతని పేరు సామీ అటండీ అందుకని ఆ సామీ అని చెపుతున్నా...) ఇంటి దగ్గరకొచ్చి పాలు పోస్తాడని విని అందరు ఇళ్ళ వాళ్ళు కలిసి బేరం కుదుర్చుకున్నారు..కానీ చాలా ఖరీదెక్కువ..రామ్రెడ్డి తాత దగ్గర లీటరున్నర పాల ధరకి సామీ అర్ద లీటరు పోస్తాడట..
ఐతే  గేదె పాలు  చిక్కగా ఉంటాయి మనము నీళ్ళు కలుపుకుంటే..రామ్రెడ్డి తాత పోసే పాలకి సమానమవుతాయని రాజ్ కుమారక్క కన్విన్స్ చేసింది అందరినీ . అమ్మో , అర లీటరు పాలతో ఆరుగురు పెద్దవాళ్ళకి చాయిలు , ఇద్దరు పిల్లలకి పాలు (వంటివి), పెరుగు (మజ్జిగని పెరుగు అనడం నేర్పింది అమ్మ,లేకపోతే పెద్దమ్మ  పెద్దమ్మ పిల్లలకి పెరుగు వెయ్యట్లేదా అని అమ్మని కోప్పడేది..మేము ఎవ్వరడిగినా సింపుల్గా ..పెరుగన్నం తిన్నాం అని చెప్పేవాళ్ళం)ఎలా అని అమ్మ దిగులు పడేది.. నేను చెల్లి..మాకు చాయి కావాలి అని ఏడ్చి గగ్గోలు పెట్టి, "నేను పాలే ఇద్దమనుకున్నా కానీ వీళ్ళకి అస్సలు ఇష్టం లేదు" అని అమ్మని మాకు తెలియకుండానే  హ్యప్పీ చేసేసాం.

యీ లోపు దేవుని ఆల్వాల్ చెరువు గట్టు దగ్గర అద్దెకుంటున్న మేము...పాత ఆల్వాల్ చెరువు గట్టు దగ్గర చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్నాం. ఆ కాలనీలో రెండు మూడు ఇళ్ళు తప్ప లేవు.. అన్నలిద్దరూ  కొంచెం సంపాదించడం మొదలెట్టాక కొన్ని పాలు ఎక్కువ కొనుక్కునే స్తోమత  వచ్చింది కానీ పాలు దొరికేదెక్కడ? 
కొత్త ఇళ్ళు కట్టడం మొదలయింది. అందరినీ  మా బావిలో నీళ్ళు వాడుకోడానికి ఆహ్వానిస్తూ,  పూర్వ జన్మ సుకృతం వల్ల ఇలా జల-దానం చేసే యోగం వస్తుందని నాన్న, ఆ వచ్చిన ఇంటి ఓనర్లని నీడలో కూచోపెట్టి అన్నం, నీళ్ళు, టీలూ ఇచ్చే భాగ్యం కలిగినందుకు అమ్మా ప్రతి రోజూ లేవగానే దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునేవారు.
 ..అంతా బానే ఉంది కానీ చల్లగా ఉన్నప్పుడు చాయిలకీ, వేడిగా ఉన్నప్పుడు మజ్జిగలకీ పాలు మళ్ళీ ఎలా? మాటల్లో  మా విమలా వాళ్ళ అమ్మ పెరుగు చేసి అమ్ముతారని తెలిసింది..(వాళ్ళకి గేదెలు, ఆవులు లేవు..మరి పాలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారో తెలియదు)..నేను, చెల్లీ సాయంత్రం స్కూల్ నించి వచ్చాక వెంకటా పురం చివర ఉన్న విమ్మీ వాళ్ళింటికెళ్ళి చీకటి పడే దాకా ఆడుకుని పెరుగు కొనుక్కొచ్చేవాళ్ళం..(ఇది నిజ్జం పెరుగండీ, మజ్జిగ కాదు). అప్పట్లో తెలిసేది కాదు కానీ చాలా దూరం.
కొన్ని కొత్త ఇళ్ళు కట్టడం పూర్తి అయి చిన్న కాలనీ లాగా అవుతున్నప్పుడు మా మల్లేషన్న ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. రాత్రిళ్ళు ఇంటిదగ్గరకొచ్చి పాలు
పొయ్యడానికి ఒప్పుకున్నాడు. ...కొంచెం పాల కష్టాలు తీరుతున్నాయి. మల్లేషన్నని బతిమాలుకుంటే పొద్దున్న పూట కూడా పొయ్యడానికి ఒప్పుకున్నాడు..అయితే పెందరాళే రాడు..పొద్దున్న పదకొండు గంటలకీ, రాత్రి తొమ్మిది గంటలకీ మల్లేషన్న కోసం ఎదురు చూడాలి...ఏ గాలి వానో వచ్చి రాత్రి మల్లేషన్న రాకపోతే పొద్దున్న అందరికీ పాల-పస్తు/చాయి-పస్తు.ఈ ఒకే ఒక్కడు ఏం తెస్తే  అవే పాలు. ఎప్పుడొస్తే అదే పాలా టయిము..
చుట్టాలొచ్చినప్పుడు ..మల్లేషన్నా ఎక్కువ కావాలి అని అడిగితే, లెవ్వు చెల్లే అనేవాడు..అమ్మ లోపలి నుంచి వచ్చి అలాగైతే ఎలా మల్లేషయ్యా, నువ్వు కాదంటే మాకెవరు? అనేది..సరే సరే అని ఎక్కువ పాలు పోసి, తాగనీకి కొన్ని లీల్ దీస్కరా చెల్లే అనేవాడు..నీళ్ళు తీసుకురాగానే తాగ కుండా చెంబెడు నీళ్ళు పాల క్యాన్లో గుమ్మరించి నవ్వేవాడు...అమ్మ చూసి..అయ్యా, మా కంటే ముందు ఎవరైనా ఎక్కువ పాలు అడిగితే మా గతి నీళ్ళ పాలేనా అనేది...ఏంజెయ్యాలమ్మ నీ కాల్మొక్కుత అందర్ని ఖుష్ జెయ్యాలే గదా అనేవాడు..అమ్మ  ఒకొక్కసారి " ముందు కాలనీ వాళ్ళకి ఎక్కువ పాలు పోసావా రాత్రి పాలు తుర్రు నీళ్ళలాగున్నాయి "అనేది..."అమ్మమ్మా అదేం లేద్ తల్లీ, బర్రెలు జెరన్ని ఎక్కువ లీల్ తాగుతున్నయి..గర్మికి ఎక్కువ దూపయితుందో ఏమో..దవాఖానాకి తోల్కపోవాలే" అనేవాడు...అమ్మ నవ్వి..మాటలు బాగా నేర్చావు  మల్లేషా అనేది. ....మా నాన్న మరీ కామెడీ..వర్షం కురిసినప్పుడు మల్లేషన్నని లోపలికి రమ్మని 'దో చాయ్ ' అని ఆర్డర్ చేసేవారు.."అమ్మా చాయ్ మంచిగున్నది.పాలు మంచిగుంటే చాయ్ మంచిగుంటది...అయినా నీ చేతులల్ల అమ్రుతం ఉంటది తియ్" అని పాలనో అమ్మ చేతినో తెలీనీకుండా ఒక పొగుడు పొగిడి పారేసేవాడు...ఏ  మాటకా మాట చెప్పుకోవాలి. మా రామ్రెడ్డి తాత, మల్లేషన్న ఇద్దరూ కూడా మాకు అర గ్లాసుడు పాలు కొసరు పోసేవాళ్ళు.. 
రాత్రి పాలు పొద్దున్నకి బావుండాలంటె రెండు సార్లు కాచి, చల్ల నీళ్ళల్లో పెట్టాలి..పొద్దున్న పాలు కాచినా ఒకొక్కసారి మధ్యాహ్నానికల్లా విరిగి పోతాయి...మల్లేషా అందరి ఇళ్ళల్లో నీళ్ళు కలపకు నాయినా యెవరి బావిలోనో ఉప్పు నీళ్ళు ఉన్నాయి..పాలు విరిగిపోతున్నాయి అమ్మ గోల చేసేది..ఒక్క వారం బాగా   పోసేవాడు మళ్ళీ మామూలేఅక్క, అన్నల పెళ్ళిళ్ళకి మల్లేషన్నని బతిమాలడం తో పాటు సత్యా తాకీస్ దగ్గర బాలాజీ స్వీట్ హవుస్ వాళ్ళకి కొన్ని నెలల ముందు చెప్పుకుని, అడపా దడపా గుర్తు చెయ్యాల్సి వచ్చేది. అయినా పాలు వొచ్చేవరకు ఎక్కడ అభాసు అవుతుందో అని అమ్మ వెయ్యి దేవుళ్ళకి మొక్కుకునేది.., మా పాల వాళ్ళని చల్లగా చూడు దేవుడా అని !.. 

మారెడుపల్లి లో మా పెదనాన్నగారింటికి వెళితే, పొద్దున్న లేచేటప్పటికి  మూడు పాల సీసాలు గడపట్లో ఉండేవి..వాటి మూతలు గా వాడిన ముచ్చిరేకుల్ని అగ్గిపెట్టెల్లో వేసి బయోస్కొపు చేసుకోడం మాకు ఎంత  ఇష్టమో. వాళ్ళ ఇంటి ముందుకి సాయంత్రం ఆరింటికల్లా జర్సీ గేదె తో ఒక మనిషి వచ్చి అటూ ఇటూ ఉన్న మూడు ఇళ్ళకీ చిక్కటి పాలు పోసేవాడు. ఇక్కడ వ్యవహారమంతా అపరిచితుల మధ్య జరుగుతున్నట్టు గంభీరమైన వాతావరణంలో జరిగేది..పాలు పితికే ముందు ఒక ఇంటి వాళ్ళు నీళ్ళు, చిన్న స్టీలు బిందె తెస్తారు. పాలబ్బయి సీరియస్ గా వాటిని అందుకుని చేతులు కడుక్కుని, పొదుగు కడిగి నీళ్ళు వంపేస్తాడు..ఆ చిన్న బిందె తిరగేసి చూపించి పాలు తీసి ఎవరి గిన్నెలోకి వాల్ల వంతు పోస్తాడు..అదేం చిత్రమో పాలు సరిగ్గా ఒక చుక్క కూడ ఎక్కువ తక్కువలు రావు. మా మల్లేషన్న లాగా కొసరు పోయడు. ఎవరూ అడగరు కూడా..అంత వీర గంభీరం నాకసలు నచ్చదు. ఆ చిక్కటి  పాలు రుచి కూడా గుర్తు లేదు.. 
ఒకే నండీ ! నేను ప్రస్తుతం లో కొచ్చేసి, అద్రక్ చాయ్ పెడుతున్నా! "బ్లూ సీ" చాయ్ లాగా చేద్దామని ప్రతిసారీ ప్రయత్నం చేస్తా..మీరూ జాగర్తగా ప్రస్తుతం లో కొచ్చేసి అర్జెంటుగా అద్రక్ చాయ్ తాగండి.

ప్రస్తుతం వారానికో మాటు పన్నెందు లీటర్ల పాలు తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పడేసుకుంటున్నా,...ఆ చల్లని సాయంత్రాలు సీమ చింత కాయలు ఏరుకుంటూ పాలు పోయించుకోడానికెళ్ళినప్పుడు కలిగిన ఆనందం కలుగదు. అది కష్ట కాలమేమో కానీ నాకు అతి ఇష్ట కాలం .రామ్రెడ్డి తాత కాలం చేసాడు. రామిరెడ్డి తాత బతికున్నన్ని రోజులూ, బొల్లారం లోని వాళ్ళింటి నుంచి భూదేవి నగర్ దగ్గరున్న వాళ్ళ పొలాలకెళుతూ  సతీ సమేతంగా మా ఇంట్లో కొంత సేపు సేదదీరకుండా  వెళ్ళేవాడు కాదు. కూచున్నంత సేపు పొలం కబుర్లు చెప్పేవాడు. మాకు బియ్యం బస్తాలు
కూడా తనే  వేసేవాడు.   మల్లేషన్న రిటయిర్ అయి వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రస్తుతం మా ఇంటికి  పాలు పోస్తున్నాడు.  ఇప్పుడు మా బదులు  మా అక్క గారి చిన్ని పాప గ్లాసు పట్టుకొచ్చి కొసరు పోయించుకుంటోందిట. ప్యాకెట్ పాలు తీసుకుంటున్నా,  ఎంత నీళ్ళ పాలు పోస్తున్నా, వాళ్ళు మమ్మల్నీ, మేము వాళ్ళనీ వదలట్లేదు. ముప్ఫై యేళ్ళ పైన అనుబంధం ఎలా వదిలెయ్యడం అంటారు నాన్న... నిజమే కదా!!!

26 వ్యాఖ్యలు:

హరే కృష్ణ said...

1st comment naade..

మనసు పలికే said...

చాలా రోజుల తరువాత వేసారు టపా:) ఎలా ఉన్నారు ఎన్నెల గారూ?
మీ టపా నాకు చిన్నప్పటి రోజుల్ని గుర్తు తెచ్చింది. మా ఇంట్లోనే పాడి ఉంటుంది కాబట్టి మేము పాలు కొనుక్కున్న రోజులైతే లేవు. కానీ రోజూ సాయంత్రాలు అమ్మ పాలు పితుకుంతూ ఉంటే (అంటే ఉదయం పాలు తీసే టైం కి మనం నిద్ర లేవం కదా;)) నేను పక్కనే కూర్చుని దూడతో ఆడుకుంటూ ఉండేదాన్ని. నేను కూడా పితుకుతా అని గోల చేసేదాన్ని. నా గోల భరించలేక అమ్మ తన పని కానిచ్చేసి చివర్లో నాకొక చిన్న టీ గ్లాస్ ఇచ్చి పితుకు ఇంక అనేది. నేను బోల్డంత కష్టపడ్డా అందులో సగం పాలు కూడా వచ్చేవి కాదు;) ఇంక చేసేది లేక అమ్మ పితికిన దాంట్లోనే పచ్చి పాలు తాగేసే దాన్ని ఫుల్లుగా;)అవన్నీ భలే ఙ్ఞాపకాలు లే. నిజంగా అతి ఇష్టమైన రోజులు.

ఆ.సౌమ్య said...

అబ్బ ఎన్నెల గారూ వచ్చేసారా...ఆ పుస్తకాల సముద్రంలో ఎక్కడ కొట్టుకుపోయారో అని బెంగపడ్దాను.

మీ పాల పోస్ట్ కాదుగానీ నేను కూడూ రింగులు తిప్పుకుంటూ గతంలోకి వెళ్ళిపోయాను కొంతసేపు. మాకు మా వీధిలో పాలుపోసే కుటుంబం ఒకటి ఉండేది. అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి గేదెలు పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసేవారు. అపారావు...రోజు రాత్రి ఇంటికొచ్చి పిలిచేవాడు పాలు పితుకుతున్నా రండి అని. మేము అతని ఇంటి బయట నిలబడే వాళ్ళం చెంబుతో. మా నాన్నగారు వెళ్లేవారు ఎప్పుడూ. ఎప్పుడైనా ఆయనకి కుదరకపోతే నేను వెళ్ళేదాన్ని. అతను పాలు పితికే ముందు చెంబు చూపించేవాడు (నీళ్ళు లేవని నిర్ధారనకన్నమాట) కానీ అదెప్పుడూ సరిగ్గా కనిపించేదికాదు. అందులోకి సుబ్బరంగా చూసి నీళ్ళు లేవని నిర్ధారించుకోవాలని నా పట్టుదల...మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించమని విసిగించేదాన్ని..ఊరుకో చిన్నమ్మ నీకు మరీ చాదస్తం అనేవాడు. నన్ను చిన్నమ్మ అని పిలిచేవాడు. కొసరు కచ్చితంగా పోయించుకునేదాన్ని అడిగి మరీ. వాళ్ళ అమ్మాయి "పైడి" నా క్లాస్ మేట్ కూడాను. ఎప్పుడైనా పొద్దున్నపూట పాలు కావలిసొస్తే వాళ్ళింటి లోపలికెళ్ళి అడగాలి. ఇంటి ముందు వరండా అంతా గేదెలు, పేడ...నాకు బలే విసుగ్గా ఉండేది లోపలికెళ్ళడానికి...అందుకని పైనుండే కేకేసేదాన్ని. లేదా నా ఫ్రెండు పైడిని పిలిచేదాన్ని. ఆ గేదె పాల చిక్కదనం, వాళ్ల ఆప్యాయత...అవన్నీ ఒకప్పటి రోజులు. ఇప్పటికి పాల పేకట్లే గతి.

"కొండొక చోట (అంటే కొండ దగ్గర టర్నింగులో ), పొగుడు పొగిడి పారేసేవాడు.."...హహహ బలే నవ్వొచ్చింది. :))))

సుభద్ర said...

baagundi mee pal-panch aatmiyamgaa..

SHANKAR.S said...

ఎంత బిజీ అయితే మాత్రం మరీ ఇన్ని నెలలు బ్లాగడం మానేయాలా?

చిన్నప్పుడు ఇంటికి పాలు పోయడానికి పొద్దున్న ఒకరు, సాయంత్రం ఒకరు వచ్చేవారు. పొద్దున్నవాడు సైకిల్ మీద, రాత్రి వాడు హీరో మెజిస్టిక్ మీద వచ్చేవారు. అందుకని ఉదయం సైకిల్ పాలు, సాయంత్రం స్కూటర్ పాలుగా వ్యవహరించేవాళ్ళం. ఒకసారి స్కూల్లో టీచర్ మా తమ్ముడిని ఇంట్లో ఆవుపాలు తాగుతారా? గేదె పాలా? అని అడిగితే మా తమ్ముడు అమాయకంగా ఉదయం సైకిల్ పాలు, సాయంత్రం స్కూటర్ పాలు తాగుతాం గానీ ఈ ఆవుపాలు, గేదె పాలు ఏంటో నాకు తెలియదు. ఎప్పుడూ చూడలేదు అని చెప్పాడట. ఆ తర్వాత ఉదయం పోసే అతను చనిపోవడంతో సీసా పాలకి మారాం. ఆ పాల సీసాల మీద ముచ్చిరేకుల్ని ఫ్లాట్ గా చేసి మధ్యలో పుల్లతో కన్నం పెట్టి అందులో దారం దూర్చి రెండు కోసలూ పట్టుకుని గిరగిరా తిప్పి ఆడుకునేవాళ్ళం.

ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ టీ కి షిఫ్ట్ అయిపోయా కాబట్టి పాల అవసరం లేదు. పెరుగు కావాలంటే ఏ అమూల్ వాడి డబ్బా కోనేస్కోవడమే :)

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం said...

అమ్మయ్య వచ్చేశారు కదా టపాతో. ఇంత ఆలస్యం చేశారేమిటండీ టపాకి. తిరిగి వస్తూ మంచి టపా వేశారు.చాలా బాగుంది.

>>> ముప్ఫై యేళ్ళ పైన అనుబంధం ఎలా వదిలెయ్యడం అంటారు నాన్న... నిజమే కదా!!!

నిజమే. పాల మనిషి, పని మనిషి, చాకలి ల తో తెలియకుండానే బంధాలు పెరిగిపోయేవి ఆ కాలంలో. సాధారణంగా మార్చేవారు కారు వీళ్ళని.

ఏమిటో ఇప్పుడు మిగతా అన్నిటి లాగానే ఇవీ మాయమై పోతున్నాయి.

Sravya V said...

బావుందండి ! మొత్తానికి పుస్తక ప్రపంచం లోనుంచి బయటకు వచ్చారు :)

మంచు said...

బ్లూ సీ అంటే సింకింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కి దగ్గర్లొ ఉంటుంది అదేనా చెప్పండి ముందు... మా ఫ్రెండ్ ఎవరొ బాగ రెకమెండేషన్ చేస్తే ఒకసారి అక్కడ టీ తాగాను... బహుశా నా లైఫ్ లొ బెస్ట్ టీ... తరువాత ఆ షాప్ పేరు మర్చిపొయా... అది సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ దగ్గర్లొ ఉన్నట్టు గుర్తు... (అక్కడేదొ బస్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది)... ఈ పేరు వినగానే అదే ఇదేనా అని డవుట్ వచ్చింది. :-)

హరే కృష్ణ said...

Welcome back ఎన్నెల గారు
ఏమిటో పల్లెల్ల్లో బంగారు బాల్యం ని ఎంత మిస్ అవుతున్నామో ఈ పోస్ట్ చూస్తే అర్ధమవుతోంది
నేను కూడా బాల్యానికి వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి తిరిగి మేము టీం మషీన్ ఎక్కేది లేదు మేము కట్టిన డబ్బులు వెనక్కు ఇచ్చేయండి

శిశిర said...

టపా రాసారా? చూడలేదండి. అయితే చదవాల్సిన పుస్తకాలన్నీ అయిపోయాయా? బ్రేక్ ఇచ్చారా? టపా చాలా బాగుంది.

ramki said...

చూసారా..........
మీ ప్రేక్షకులు ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నారో......ఆ పుస్తక సముద్రం లో కొట్టుకుపోయారు ఏమో అని ......
ఏమితేనేం.........చాల రోజులకి కమ్మటి పల టపాతో వచేసారు......
బావున్నై అంది.......మీ పాల జ్ఞాపకాలు......
నాకు కూడా కొన్ని మెమోరీస్ వున్నై కాని మీ అంతటివి కావు.........
మేము కాళహస్తి లో వున్నప్పుడు ఒక పాలు పోసే అబ్బాయి వచేవాడు....సైకిల్ వెనక పెద్ద ట్యాంక్ పెట్టుకొని....
రాగానే..." అమ్మ పాలు" అని గట్టిగ అరిచేవాడు...ఆ టైం కి మా నాన్న maths చెప్తూ వుండేవాళ్ళు నాకు.............మనకు దొరికిందే ఛాన్స్....జుంప్ జిలాని.......అమ్మ దగ్గర గిన్నె తీసుకొని పరుగేతుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని.......... :)
మొతానికి ఈ దేశం వచ్చి పడ్డం...కమ్మని పాలు తాగే యోగం మిస్ అయ్యం......పోనీ వున్నా పాలల్లో మంచి చిక్కటి పాలు తాగుదాం అంటే........హై fat ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని అంటారు......... :(
ఈ వెర్రి మొహలకి చిక్కటి పాల taste ee తెలిసి చావదు........
ఎనీ హౌ నైస్ పోస్టింగ్........ :)
మర్చిపోయాను.....how is ur pichi talli....... :P

జయ said...

పుస్తకాలన్నీ చదివేసాక...గతం గుర్తుకొచ్చినట్లుంది:) చాలా బాగుంది. చదివినా కొద్దీ చదవాలనిపించింది.

నేస్తం said...

బాగుందండి పోస్ట్...మీరు మిల్క్ మెయిడ్ ఎందుకండి గుర్తుచేసారు... నాకెంత ఇష్టం అంటే ఇప్పటికీ డబ్బా తెచ్చానో వాడేది తక్కువ తినేసేది ఎక్కువ...అది కూడా అంతా నేనే తినేస్తా :)

ఇందు said...

ఎన్నెలగారూ....నాకు చిన్నాప్పుడు ఇలాంటి గ్నాపకాలు బోలెడు ఉన్నాయి! కాని నాకు ఇప్పటికీ ఈ మిల్క్మెయిడ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో! మేము కేక్స్ చేసుకోడానికి తెచ్చుకుంటామా...నేను చందు కేక్ చేసేలోగా అది నాకేస్తూ ఉంటా...నా గోల భరించలేకే...కేక్ చేసే ప్రాంతానికి చందు నన్ను రానివ్వడు! కాని మీ ఈ పోస్ట్ చూడగానే నాకు మళ్ళి మిల్క్ మెయిడ్ తినాలనుంది..ఇప్పుడు ఇంట్లో లేదు అది..ఎలా!!!! వాఆ....వా... :(((((((((((

అయినా మీరు ఇలా లేటుగా పోస్టులు రాస్తే....మీ అభిమానులమైన మేము ఏమైపోవాలి అని ప్రస్నిస్తున్నాం అధ్యక్షా!! ;)

రత్న మాల said...

వెన్నెల గారు బాగా రాశారు.నాకు మా ఊరు, నాచిన్నతనం గుర్తుకొస్తుందండి.

కొత్తావకాయ said...

:) good post.

kiran said...

ఎన్నెల గారు - మీరు ఇన్ని రోజుల తర్వాత టపా రాసారు అని అలిగి..నేను కూడా లేట్ గా కామెంట్ పెడ్తున్నా.. :P
పాల పంచ్ - టైటిల్ సూపర్..:)
మీ ముందే నీళ్ళు కలిపేసే వాడ..:))...
కానీ అప్పట్లో అందర్నీ వరసలు పెట్టి పిలవడం..వాళ్ళని ఇంట్లో వాళ్ల లాగా చూడటం...బాగుండేది కదా..
మా అమ్మమ్మ వాళ్ల ఇంట్లో కూడా ఇదే పద్ధతి..అందర్నీ ఏదో ఒక వరస పెట్టి పిలిచేసే వాళ్ళం..ఇప్పటికి కనిపిస్తే భలే ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు..:)

milkmaid thinte lavu avutaranta kuda...try chesta..ii sari..:)

Ennela said...

హరే గారూ కృతజ్ఞతలండీ..అల్లాగేనండీ మీరు అక్కడే ఉండండి మీ డబ్బులు వాపస్ ఇచ్చేస్తా..అన్నట్టు మొన్న నేను ఇచ్చిన అమౌంట్ లోంచి మీ డబ్బులు కట్ చేసుకుని మిగిలినవి మనీ ఆర్డర్ చేసెయ్యండి కొంచెం లేట్ అయినా ఫర్లేదు...

అపర్ణా గుమ్మ పాలు తాగేసావా...వెచ్చగా భలే ఉంటాయనుకుంటా...!!!!దూడతో ఆడుకోడం భలే ఎక్స్పీరిఎన్స్ కదా!!!

సౌమ్య గారు,అబ్బే పుస్తకాల బిజీ కాదండీ...తెగ భవ సాగరాలు ఎన్నని చెప్పమంటారూ... మీరు మరీ ఇలా అయితే ఎలా చిన్నమ్మా! మా మల్లేషన్న ఒప్పుకోడు!
మీరు యీ కామెంట్ పెట్టిన రోజు ఇంట్లో పాలు అయిపోయాయి..వెంటనే.."పైడీ" అని మీ ఫ్రెండ్ ని పిలిచా....భలే నవ్వొచ్చింది..

Ennela said...

సుభద్ర గారూ మీ కామెంటు కూడా ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉంది...కృతజ్ఞతలండీ

శంకరా నువ్వు వెంటనే 2 లీటర్ల స్కూటరు పాలూ ఒక లీటరు సైకిలు పాలు కొని ఉంచు..
అవును ఆ దారం తిప్పే ఆట భలే ఉంటుంది...మేము ఎక్కువ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ మూతల్ని చితక్కొట్టి చేసుకునేవాళ్ళం...ఒక స్వీట్ కూడా వచ్చేది,పిప్పర్మెంట్ లాంటిది...ఆడినంత సేపు ఆడి తవాత తినెయ్యొచ్చు ఎంచక్కా..మిస్సిస్సౌగా వచ్చేసాగా ఇంక బ్లాగడం కష్టమే శంకరా..!!!

బులుసు మాస్టారూ కృతజ్ఞతలండీ...టూ మెనీ భవ సాగరంస్ అండీ...కంప్యుటర్ దగ్గరికి రావడానికి అసలు కుదరట్లేదు..

Ennela said...

శ్రావ్యాజీ కృతజ్ఞతలండీ...పుస్తకాలు పక్కన పడేసానండీ...పుస్తక ప్రపంచం లో జస్ట్ కాలు పెట్టి బయటికి వచ్చేసానంతే...!!

మంచు గారూ...అవునండీ అదే అదే...వావ్! బ్లూ సీ చాయ్ తెలిసున్నవాళ్ళు దొరికారు..హుర్రే....!!!అప్పట్లో అన్నయ్యతో వెళ్ళేదాన్ని.మా వారితో ఒక సారి బ్లూ సీ అని చెప్పగానే ఒక విచిత్రమైన చూపు చూసారు..ఎందుకులే పాపం అని వదిలేసా...చాలా ఏళ్ళుగా వెళ్ళలేదు..కానీ రోజూ గుర్తు చేసుకుంటా...ఎవరినైనా పిలిచేటప్పుడు.."మా ఇంటికి రండి బ్లూ సీ చాయ్ తాగిపిస్తా" అని చెప్తూ ఉంటా..అలాంటి చాయ్ చెయ్యడానికి నేను జీవితాంతం కృషి చేస్తా అన్నమాట

Ennela said...

శిశిర గారూ, లేదండీ...ఇంకా చాలా చదవాల్సినవి ఉన్నాయి...బ్రేకంటే రీసెస్ బ్రేక్ కాదు ఇంటికెళ్ళే గంట కొట్టేసినట్టుంది..రావు గారి పుస్తకాలు జాగర్తగా ప్యాక్ చేసేసా...టపా నచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండీ..

రామకృష్ణ గారూ, చాలా థ్యాంక్స్ అండీ...జ్ఞాపకాలు పెద్దవీ చిన్నవీ అని ఏముంటుందండీ..చిన్నప్పటివయితే చాలు అన్నీ స్వీట్ గా ఉంటాయి. అయితే మీరు సీరియస్ గా చదివేటప్పుడు..."అమ్మా పాలు" అని అరవాలన్నమాట...మీ జంపు జిలానీ భలే ఉంది..అవునండీ ఇక్కడ అందరూ 1 లేక 2 పర్సెంట్ పాలకి మారి పోయారు..నేను ధైర్యంగా ఇంకా 3.25 వాడుతున్నా..ఎవరన్నా కామెంటు చేస్తే...పిల్లలకి ఫ్యాట్ అవసరం అని చెప్పేస్తా..
పిచ్చి తల్లి బాగుందండీ...మీరు అడిగారని చెప్తా..

జయ గారూ...//పుస్తకాలన్నీ చదివేసాక గతం గుర్తుకి వచ్చినట్టుంది//....హహహ..భలే భలేగా ఉంది యీ కామెంటు ...థ్యాంక్స్ అండీ నచ్చినందుకు...

Ennela said...

నేస్తం గారూ కృతజ్ఞతలండీ...అవునా...అసలు ఆ టేస్టె అంత..మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటికి వస్తే ఏమివ్వాలో తెలిసిపోయిందోచ్!!!!

ఇందూ అవునా, పోనీలే నేనొక డబ్బా పార్సెల్ చేస్తా..ఏంటీ చందూ గారు కేక్ లో మిల్క్ మెయిడ్ వేస్తారా...వావ్!! ఎగ్లెస్స్ కేక్ చెయ్యమనవా ప్లీస్...పోస్టులు వ్రాయడం కష్టమే ఇందూ..పిల్లలు సెప్టెంబర్ లో స్కూళ్ళకి వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ టయిం దొరుకుతుందేమో చూడాలి..ప్రస్తుతానికి ఆల్ కంప్యూటర్స్ బిజీ..

రత్న మాల గారూ, కృతజ్ఞతలండీ..మీ బ్లాగ్లో నా కామెంట్స్ పబ్లిష్ అవలేదు ఎందుకని?

Ennela said...

కొత్తావకాయ గారూ కృతజ్ఞతలండీ...మీకు కూడా అదే ప్రశ్న..నా కామెంట్స్ పబ్లిష్ కాలేదు మీ బ్లాగ్ లో ఎందుకూ??..

కిరణ్ నిజమా...అలగటం వచ్చా నీకు!!!
అవును తెలుసా అసలు చాలా లోకువ....మా ముందే నీళ్ళు ఏంచేస్తాం..అవే చిక్కటి పాలు మరి!అవును కదా మా ఊర్లో కూడా అంతే అలా అందరూ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. మిల్క్ మైడ్ తినేసి త్వరగా చెప్పు రీసర్చీ ఫలితాలు...నువ్వు లావు అయితే , నాకు ఒక కేస్ ఆఫ్ మిల్క్ మెయిడ్ కొరియర్ చెయ్యడం మర్చిపోకు సరేనా?

Rama Prasad said...

hi ennela, nee post chaala chaala baagundi, maaku koodaa chinnappudu cycle paale gurtu, gedelani choosina gurtu ledu.

HarshaBharatiya said...

మస్తుగా చెప్పారు ....
బావుందండి మీ టపా.....

Ennela said...

రమా, అవునా చిన్నప్పుడు గేదెల్ని చూడలేదా!!!!మీ ఇంటి నుంచి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలమ్మా మరి! అక్కడనుంచే కనిపించమంటే ఎలా? లేకపోతే మా అల్వాల్ వెళ్ళు చక్కగా చూడొచ్చు. చిన్ని ప్రణతికి కూడా చూపించచ్చు..తీరిక చేసుకుని కామెంట్లు వ్రాస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ రమా

భారతీయ గారు, కృతజ్ఞతలండీ...మీ యాస నాకు భలే నచ్చేసింది లెండి...